DEVI WATER engageert zich samen met vrijwilligers van de stichting in de aanleg van een ecologische VOEDSELTUIN in Oosterhout. 

* De Stichting Voedseltuin zorgt voor de productie van verse groenten en kleinfruit voor mensen die afhankelijk  zijn van de voedselbank.

* Het is een ontmoetingsplaats voor gezonde dagbesteding en recreatie voor vrijwilligers en mensen met een afstand van de arbeidsmarkt.

* Educatie aan jong en oud. Het onderwijzen over de teelt volgens ecologische grondbeginselen. 

Waterpomp

14.03.2022 Er wordt een waterpomp geboord op het 1 hectare land, wat de gemeente beschikbaar gesteld heeft. 

Een ijzeren stang wordt in de grond geslagen, dan wordt de 2e erop geschroefd etc., totdat een diepte van 19 m bereikt is. 

Dit is voor grondwater voor de tuin en geen drinkwater. 

 

 

 Er gaat een blauwe buis met fijne gleufjes in, waardoor het grondwater in de buis komt. 

 

 

Daar overheen komt een grijze, dicht buis en de ijzeren stangen worden er weer uitgehaald.

Zeer fijn grind wordt in het bodemgat gestort, waar de buis in staat en zo wordt het grondwater gefilterd.

 

 

 

In het begin komt er erg zanderig water omhoog. Dit is het zand van de werkzaamheden. 

 

Voorlopig wordt op de buis een dop geplaatst, totdat het verder gaat met de pomp.

 

Vrijwilligers voor de voedseltuin zijn heel hartelijk welkom!

Email : info@voedseltuinoosterhout.nl

 

Foto's: Gerard Krijnen van Stichting de Voedseltuin