WATER

Levenselixer voor alle wezens - voor sommige mensen iets heiligs

Als we ons water vergiftigen, vergiftigen we onze toekomst

Als we ons water verbeteren, verbeteren we het milieu.

 

WIJ ZIJN UIT WATER GEBOREN

WIJ ZIJN VAN WATER GEMAAKT

WATER IS ESSENTIEEL VOOR ALLE LEVEN

 

Leven in elke vorm en overvloed komt voort uit het oerelement water. Water stroomt om en door ons heen. Zonder water is leven niet mogelijk.

Als oerelement is het onmisbaar voor alle wezens - en voor sommigen is het iets heiligs.

 

Hoewel 78% van het oppervlak van onze planeet uit water bestaat, is slechts 2,5% daarvan zoet water.

Hiervan wordt 79% gevormd door het permanente ijs ("eeuwig ijs") van de poolgletsjers en is dus niet beschikbaar als drinkwater.

Van het resterende zoete water bevindt 20% zich in zeer diepe, ontoegankelijke lagen.

Slechts 1%, d.w.z. slechts 0,025% van het totale water op de planeet is gemakkelijk te verkrijgen oppervlaktewater.

 

Ondanks deze duidelijke schaarste aan zoetwatervoorraden, voorziet Moeder Aarde ons in haar oneindige overvloed van een perfect circulatiesysteem om iedereen van schoon water te voorzien.

 

Water en lucht, deze twee stoffen waarvan alle leven afhankelijk is, worden de vuilnisbelt van de wereld

Helaas wordt dit proces verstoord door menselijke begeerte. Oceanen, rivieren, meren en ondergrondse watervoorraden worden vergiftigd door een mensheid die, met haar verstoorde gevoel voor natuurlijke interrelaties, in de eerste plaats materiële bevrediging nastreeft. Het belangrijkste doel wordt vergeten: het behoud van het evenwicht van de schepping. Als gevolg van dit gedrag zijn thans bijna alle gemakkelijk toegankelijke zoetwatervoorraden op de planeet verontreinigd. De grote bron van al het leven is nu een vuilnisbak geworden.

 

SOME DATA:

- 800 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkwater

- 2,5 miljard mensen hebben gebrek aan basisvoorzieningen en hygiëne

- 5000 kinderen sterven elke dag door gebrek aan water en de ziektes die het veroorzaakt

- Er sterven meer mensen door het waterprobleem dan door oorlogen

 

Toegang tot schoon water zou een basisrecht moeten zijn voor ieder levend wezen op deze planeet

 

WE HEBBEN GEEN PLAN B

 

We hebben nog steeds een kans!

 

Net zoals water zijn loop en richting kan veranderen, kunnen ook wij nieuwe richtingen vinden, nieuwe manieren om onze waterbronnen schoon te maken en nieuw leven in te blazen. Het gaat om de toegang tot schoon drinkwater voor mensen en alle andere levende wezens, en om het vergroten van het bewustzijn dat water een allesverbindend heilig levenselement is waar wij allen uit voortkomen.

 

De opmerkelijke eigenschap van het menselijk ras is niet zijn superieure intelligentie of kracht ten opzichte van andere wezens, maar zijn vermogen om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Dit doel omvat de onvoorwaardelijke bescherming en eerbiediging van ons water, want alleen dan zal er een hoopvolle toekomst zijn. Wij hebben nieuwe economische en sociale systemen en hernieuwbare energietechnieken nodig om de vernietiging en de schade die wij elkaar en de planeet hebben toegebracht, te beperken.

 

DE MENSHEID STAAT VOOR ONVERMIJDELIJKE UITDAGINGEN

DIE OPLOSSINGEN VAN ONS ALLEN VEREISEN

 

VERANDERING IS NU AAN HET GEBEUREN...

DIE VERANDERING BEN JIJ

 

Als het niet nu is, wanneer dan wel?

Als jij het niet bent, wie dan wel?

 

HELP ONS OM TE HELPEN!

 

Tips om Water te besparen